Separowany Minisystem Zasilania mIPS

mips2Podwyższenie poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego poprzez użycie jednego urządzenia mIPS dla każdego pojedynczego pacjenta.

Wykrywanie usterek izolacji następuje bezpośrednio w gnieździe zasilającym. Usterka wykryta w jednym gnieździenie ma wpływu na sprzęt podłączony do innych gniazd elektrycznych nawet tego samego obwodu elektrycznego. Każde istniejące już gniazdo elektrycznemoże być zamienione w Separowane Źródło Zasilania, bez przeprowadzania kosztownej przebudowy instalacji elektrycznej. Proste i szybkie odseparowanie zasilania sprzętu niemedycznego w pomieszczeniach zabiegowych, takich jak bloki operacyjne czy sale dializ. Łatwe rozszerzenie rozległości Separowanego Systemu Zasilania przez instalowanie tylu gniazd, na ile jest aktualne zapotrzebowanie. Instalowanie w tym samym pomieszczeniu, w którym urządzenie ma być wykorzystywane.

Pozwala na znaczne ograniczenie kosztów budowy Separowanego Systemu Zasilania przez:

 • wykorzystanie istniejącej instalacji elektrycznej;
 • łatwość instalacji urządzeń miPS;
 • niewielkie nakłady na konserwację;
 • brak potrzeby prowadzenia dodatkowego okablowania.
Pojedynczemini MIPS instalowane mogą być w:
 • salach operacyjnych, gdy wymagana jest dodatkowa moc;
 • salach zabiegowych;
 • salach porodowych;
 • pokojach dializ;
 • mobilnych salach operacyjnych;
 • obszarach, gdzie możliwe są jedynie proste instalacje elektryczne;
 • salach operacyjnych, gdzie wymagane jest mycie gniazd elektrycznych.

 

Idealne zastosowanie mIPS to sytuacja, gdy:
 • w pomieszczeniach technicznych jest mało miejsca;
 • potrzeba szybkiego zwiększenia wydajności głównego separowanego systemu zasilania bez przeprowadzania kosztownego remontu;
 •  impedancja uziemia dla każdego pomieszczenia jest krytyczna;
 • w pomieszczeniach wykonywane są jedynie niewielkie zabiegi chirurgiczne bez znieczulenia lub przy znieczuleniu miejscowym.
Wyposażony jest w 4 gniazda pozwalające na podłączenie urządzeń o mocy do 0,750kVA.
Pozwala na zmianę każdego pomieszczenia w pokój zabiegowy bez ponoszenia zbyt dużych kosztów.
Może być zainstalowany w kolumnie chirurgicznej lub na wózku aparaturowym