Medyczne Separowane Systemy Zasilania

Medyczne Separowane Systemy Zasilania

Medyczne Separowane Systemy Zasilania (MIPS) przeznaczone są do zasilania pomieszczeń medycznych grupy 2, takich jak sale operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej (OIOM), oddziały noworodków czy centra diagnostyki obrazowej. Urządzenia te mają za zadanie ostrzegać personel szpitalny o przebiciach i innych nieprawidłowościach zasilania., zachowując jednocześnie ciągłość zasilania i innych podłączonych urządzeń odbiorczych.

Najważniejsze ich funkcje to: utworzenie sieci w układzie IT, odseparowanej galwanicznie od ogólnej sieci zasilającej obiekt, znacznie ograniczenie prądu upływu, uzyskanie odporności na pojedyncze zwarcia oraz możliwość szybkiej identyfikacji jego miejsca pracy i przyczyny. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa MIPS zapewnia również kontrolę rezystancji izolacji układu IT transformatora, kontrolę temperatury transformatora oraz zasilanie układu IT z dwóch niezależnych linii np. z UPS i z agregatu prądotwórczego z funkcją automatycznego lub ręcznego przełączania między torami.