UPS-y JEDNOFAZOWE


Zasilacze 1-Fazowe o mocach do 20kVA

Urządzenia zasilania awaryjnego przeznaczone do użytku domowego, małych biur, serwerów, a także wszystkich innych urządzeń jednofazowych wymagających ciągłej dostępności napięcia zasilającego. Podstawowa topologia tych rozwiązań to Off-Line lub Line-Interactive z krótkimi czasami podtrzymania podczas zaniku zasilania. Bardziej zaawansowane oferują pracę w trybie On-Line z podwójną konwersją. Firma Camco oferuje rozwiązania dopasowane do wymagań klienta o szerokim wachlarzu dostępnych mocy, w obudowach wolnostojących lub przystosowanych do montażu szafach rack, z bateriami na zewnętrznych stojakach lub wbudowanych w urządzenie. Wybór rozwiązania z bateriami zewnętrznymi umożliwiają uzyskanie dłuższych czasów podtrzymania oraz stosunkowo dużej mocy zasilacza przy zachowaniu niewielkich jego wymiarów.

Dostępne warianty UPS-ów 1 fazowych:

  • Moce wyjściowe: 800 VA, 1kVA, 2kVA, 3kVA, 6kVA, 10kVA lub 20kVA przy zasilaniu 3~
  • Technologia: Off-Line, Line-Interactive, On-line
  • Topologia We/Wy: 1/1 lub 3/1
  • Rodzaj obudowy: Wolnostojąca lub do montażu w szafie rack
  • Zabudowa baterii: Wewnątrz zasilacza lub na zewnętrznych stojakach / szafkach bateryjnych

    W celu doboru optymalnego rozwiązania zapraszamy do kontaktu z naszym biurem sprzedaży