Reklamacje

Formularz reklamacji gwarancyjnej zakupionego towaru.

Poniżej znajdziecie Państwo formularz reklamacji który należy wypełnić aby reklamacji została rozpatrzona. Formularz możecie Państwo pobrać również w wersji PDF. Należy go wypełnić i odesłać na adres naszego serwisu: service@camco.com.pl

WERSJA PDF

 

1. DANE ZGŁASZAJĄCEGO.

Imię i nazwisko (wymagane)

Ulica (wymagane)

Kod pocztowy, Miasto (wymagane)

Osoba kontaktowa (wymagane)

nr. telefonu kontaktowego(wymagane)

Adres email (wymagane)

2. DANE URZĄDZENIA

Rodzaj,model urządzenia(wymagane)

nr. seryjny(wymagane)

nr. Faktury zakupionego towaru(wymagane)

Data sprzedaży

Data uruchomienia

Objawy stwierdzone przez użytkownika

3. WARUNKI PRACY REKLAMOWANEGO URZĄDZENIA

Miejsce instalacji urządzenia (wymagane)

Czas eksploatacji urządzenia (wymagane)

Temperatura otoczenia (wymagane)

Charakter i moc (W) podłączonych odbiorników (wymagane)

Czy miała miejsca awaria sieci elektroenergetycznej (wymagane)

Jeżeli tak to proszę opisać szczegóły(wymagane)

Jeżeli dysonujecie Państwo dokumentacją fotograficzną prosimy o dołączenie jej do zgłoszenia.