Instalacje systemów zasilania

Sprawne przeprowadzenie instalacji nowego systemu zasilania awaryjnego UPS w obiekcie to proces wieloetapowy, który obejmuje:

wizję lokalną w czasie której pracownik Camco poznaje warunki lokalowe, środowiskowe, drogę transportu, ustala zakres prac związanych z instalacją,

projekt i wykonanie adaptacji istniejącej instalacji elektrycznej dla potrzeb nowego urządzenia,

pomiary przeprowadzone dla nowych fragmentów instalacji elektrycznej,

dostawa i transport sprzętu w miejsce jegoinstalacji,

prace montażowe : podłączenie przewodów elektrycznych (mocy, sygnałowych, komunikacyjnych), montaż akumulatorów wewnątrz UPS-a lub szafach bateryjnych, montaż wyposażenia dodatkowego,

uruchomienie sprzętu, testy funkcjonalne, protokół instalacji,

szkolenie obsługi,

sporządzenie dokumentacji po-wykonawczej.

Zwykle wszystkie te prace wykonują pracownicy serwisu Camco. Niekiedy, na życzenie klienta, część w/w prac (np. adaptacja instalacji elektrycznejzlecana jest lokalnej firmie elektroinstalacyjnej, która prowadzi je w oparciu o Zalecenia Instalacyjne i w ścisłym kontakcie z naszym serwisem.