Projektowanie systemów zasilania

Projektowaniem systemów zasilania dla nowopowstających obiektów jak również modernizacjami istniejącej instalacji zajmują się zwykle wyspecjalizowane pracownie i biura projektowe. Ściśle współpracujemy z projektantamiz takich biur, które nie stronią od kontaktów z dystrybutorami zasilaczy awaryjnych, gdyż tylko w toku wymiany doświadczeń projektantów i praktyków może powstać najlepsze dla klienta rozwiązanie. Podstawowym dokumentem z jakim musi się zapoznać projektant instalacji zasilania gwarantowanego jest są Zalecenia Instalacyjne opracowane przez firmę Camco (na podstawie materiałów producenta) dla każdego z typu UPS-a.